VÄLISHALJASTUS

Kuna iga objekt on erineva iseloomuga, vaatame Teie objekti üle ning seejärel koostame personaalse just Teie objekti omadustele vastava pakkumise.

Küsi pakkumist!

Rajamistööd

 • Taimede ja hekkide istutamine
 • Muruplatside rajamine (külv, siirdemuru)
 • Pindade planeerimine
 • Mullatööd (pinnase lisamine, mulla müük)
 • Tänavakivide paigaldus

Hooldustööd

 • Ohtlike puude langetamine
 • Kändude freesimine
 • Võsaraie
 • Haljasalade niitmine ja korrashoid (niitmine, trimmerdamine, prahi koristus)
 • Haljastuse hooldustööd
 • Kojamehe tööd